Parijs volgt Den Haag in Suriname

PARIJS, 24 SEPT. Als Nederland militaire bijstand verleent aan Suriname wordt het voor Frankrijk een stuk gemakkelijker hetzelfde te doen. Rust in het overzeese "departement' Frans-Guyana, een buurland van Suriname, heeft voor de Franse regering een hoge prioriteit, vooral om de veiligheid van de raketlanceerbasis Kourou optimaal te handhaven.

Dat blijkt uit gesprekken met hoge ambtenaren van Defensie, Buitenlandse zaken en het ministerie van overzeese departementen en grondgebieden (Domtom) in Parijs.

Frankrijk is bereid de nieuwe Surinaamse regering te assisteren met grensbewaking, drugsbestrijding, hervestiging van vluchtelingen en gezondheidszorg als Paramaribo daar om vraagt. De 6.400 Surinaamse vluchtelingen moeten vanuit de opvangkampen in St. Laurent de Maronie zo snel mogelijk naar huis.

De Franse regering heeft zich gestoten aan het feit dat de signalen van het Nederlandse kabinet over een mogelijke toekomstige relatie met Suriname de afgelopen maanden "een kenmerk van tweeslachtigheid droegen'. Binnen het politieke overleg in zowel de EG als bilateraal tussen Parijs en Den Haag zijn de ontwikkelingen in Suriname en vormen van samenwerking met de nieuwe regering dit jaar herhaaldelijk aan de orde geweest.

Daarbij bleef onduidelijk of de Nederlandse regering Suriname ook wil helpen met het herstructureren van het leger en controle op drugsexporten uit havens en vliegvelden. Nu de Nederlandse regering niet langer uitsluit op die verzoeken uit Suriname in te gaan en eventueel marechaussees te sturen, is ook Frankrijk bereid de samenwerking met Suriname krachtig te hervatten. “Het wordt allemaal een stuk gemakkelijker als jullie er eenmaal zitten”, zegt een beleidsmedewerker op Defensie.

In de met antieke meubelen ingerichte kamer in het kleine paleisje waar hij zetelt, verzekert hij dat ironie hem vreemd is. Hij wijst op de historische banden die Nederland met Suriname heeft. Voor Frankrijk brengen banden die in het verleden zijn aangegaan haast automatisch een grote duurzame verantwoordelijkheid met zich mee. Hij neemt aan dat dat ook voor de Nederlandse regering geldt. Ook landen in de regio als Venezuela en Brazilië zouden hun belangen beter moeten verdedigen en Suriname moeten bijstaan.

Pag.2:

Parijs wil af van vluchtelingen

Training van Amerikaanse mariniers in Frans-Guyana is een oud programma en heeft niets met de onrust in Suriname te maken, zegt de ambtenaar op Defensie. “We beschikken nu eenmaal over een ideaal stukje oerwoud voor die training.”

Met Nederland wil Frankrijk een ruim aantal verzoeken van de nieuwe Surinaamse regering honoreren om de democratie in het land veilig te stellen. Binnenkort zal Frankrijk voor het eerst een ambassadeur in Paramaribo benoemen. Frankrijk ziet als prioriteit dat de stroom illegale vluchtelingen wordt stopgezet uit Haïti, Brazilië en Guyana, die het overzeese departement binnenkomen via Suriname. Met de nieuwe Surinaamse regering wil Parijs overleg over een betere grensbewaking langs de rivier de Marowijne. Daarvoor zal een gezamelijnke commissie worden gereactiveerd. Hoge bestuursfunctionarissen uit Frans-Guyana zijn op dit moment in Parijs voor overleg op het ministerie van Overzeese departementen en het ministerie van buitenlandse zaken over het aanhalen van de betrekkingen met Suriname.

Hoewel drugs die in Frankrijk in beslag worden genomen voor het allergrootste gedeelte uit Azië afkomstig is, noemen ambtenaren van Buitenlandse zaken het een mondiaal probleem waarvoor ieder land zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom is Frankrijk bereid een verzoek van Suriname om assistentie bij het controleren op doorvoer van drugs te overwegen. Op Buitenlandse zaken neemt men aan dat zo'n verzoek allereerst richting Den Haag en Washington zal gaan. “Dat lijkt ons de meest natuurlijke weg. Jullie beschikken al over veel informatie.”

De 6400 vluchtelingen uit Oost-Suriname die over de rivier de Marowijne naar Frans-Guyana zijn gevlucht voor de vijandelijkheden tussen de troepen van Brunswijk en het leger van Bouterse zullen zo snel mogelijk naar Suriname moeten terugkeren "omdat de veiligheid is toegenomen'. Vierduizend Surinamers gingen de afgelopen maanden al terug naar het bosland. Over opvang en terugkeer onderhandelt Frankrijk op dit ogenblik met het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen in Genève.

De vluchtelingen moeten een hervestigingspremie krijgen bij hun terugkeer. Frankrijk treft daarvoor maatregelen. Ook is de Franse regering bereid om in Oost-Suriname hulpposten op te richten voor medische verzorging. Een derde deel van de patiënten in het ziekenhuis van St. Laurent de Maronie is uit Suriname afkomstig. Die medische zorg zal op den duur in Suriname zelf moeten worden verstrekt.

Op het Franse ministerie van buitenlandse zaken neemt men aan dat daarvoor een deel van de 1.2 miljard gulden die Suriname nog van Nederland tegoed heeft en waarover bij de onafhankelijkheid een verdrag werd gesloten, kan worden bestemd. Het hulpbedrag werd door Nederland opgehouden door de machtsovername en later door het ontbreken van een economisch herstelprogramma. “Er is geld genoeg, de kunst voor jullie zal zijn het goed te besteden”, zegt de gesprekspartner op buitenlandse zaken. Ook hij houdt vol dat ironie hem vreemd is.

    • Willebrord Nieuwenhuis