Overijssel wil bruggehoofd in Letland

ZWOLLE, 24 SEPT. De provincie Overijssel wil een eigen economisch "steunpunt' in de Baltische republiek Letland opzetten. Een Nederlands afgevaardigde moet in een kantoor in de hoofdstad Riga de exportbelangen van het Overijssels bedrijfsleven behartigen.

Het plan is afkomstig van Overijssels gedeputeerde J. Dijkema, die denkt dat het kantoor al volgend jaar zijn deuren kan openen.

Het provinciebestuur van Overijssel onderhoudt al enige jaren nauwe contacten met Letland, die sinds de onafhankelijkheid van de republiek in een stroomversnelling zijn terechtgekomen. Vorig jaar werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Onlangs werd een onderzoek afgerond naar de exportmogelijkheden van het Overijssels bedrijfsleven in Letland. Dat toont volgens de gedeputeerde onomstotelijk aan dat die er liggen: “Het land zit te springen om technologie en know-how. Er liggen grote mogelijkheden in de landbouw en de voedselverwerkende industrie, maar ook in de metaalbewerking, de machinebouw en in de verpakkingsindustrie.”

Het eigen kantoor in Riga moet het Overijssels bedrijfsleven de toegang tot de nieuwe markt vergemakkelijken. Dijkema wil dan ook dat dat bedrijfsleven via de Kamers van Koophandel meebetaalt aan het steunpunt, dat overigens met een begroting van een ton jaarlijks (voornamelijk personeelskosten) een heel eind moet kunnen komen. “Dat het bedrijfsleven meebetaalt is een conditio sine qua non voor mij”, aldus de gedeputeerde. Twijfel dat dat gebeurt kent hij eigenlijk niet: “Het is een reuze interessant gebied, dat geografisch ook bijzonder gunstig ligt. Het kan een springplank zijn naar de toekomstige markt in de Sovjet Unie.”

Exportconsulent G. Bloeming van de Hengelose Kamer van Koophandel onderschrijft desgevraagd Dijkema's oordeel. Er is zeker belangstelling bij het bedrijfsleven in de provincie om in Riga en omstreken aan de slag te gaan. Vraag is alleen nog wel op welke manier dat moet gaan gebeuren. “Je kunt niet eenvoudigweg gaan exporteren en kassa: geld vangen.” Bloeming denkt dat Nederlandse bedrijven daarom op zoek zullen gaan naar partnerbedrijven en joint-ventures zullen gaan oprichten.

De Nederlandse belangen in de drie Baltische republieken worden door de ambassadeurs in Helsinki (Estland) en Stockholm (Letland en Litouwen) waargenomen. Een "economisch beleid' is vanuit EZ nog nauwelijks op poten gezet.