Ontvoerders voorspellen vrijlating Britse gijzelaar

BEIROET, 24 SEPT. Een groep ontvoerders in Libanon heeft vanochtend vroeg aangekondigd binnen 48 uur de Britse gijzelaar Jack Mann (77) vrij te laten.

De groep, de Organisatie van Revolutionaire Gerechtigheid, meldde vorige week nog in het kat-en-muisspel dat de gijzelaarscrisis is, dat er geen Westerse gijzelaars meer werden vrijgelaten zolang Israel niet nog eens 20 Arabische gevangenen liet gaan. De ontvoerders stelden dat Israel met zijn - eerdere - overdracht van 51 levende en negen dode Arabieren niet had voldaan aan een belofte om 80 Arabieren over de grens met Libanon te zetten. Israel liet daarop weten niet van plan te zijn ook maar één gevangene in vrijheid te stellen zolang er geen gegevens kwamen over het lot van nog vijf in Libanon vermiste militairen.

In een handgeschreven mededeling die was vergezeld van een foto van de Amerikaanse gijzelaar Joseph Cicippio meldde de Organisatie van Revolutionaire Gerechtigheid nu dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, was tussenbeide gekomen en zich “immense inspanningen” had getroost. “Wij delen de secretaris-generaal mee dat (..) zijn onvermoeibare inspanningen vrucht hebben afgeworpen.”

De vrijlating van Mann moet volgens de ontvoerders een alomvattende oplossing van het probleem van de “gijzelaars en gevangenen” versnellen. Behalve Mann worden nog zeker acht Westerse gijzelaars in Libanon vastgehouden, die hun ontvoerders willen uitwisselen tegen honderden Libanese gevangenen in handen van Israel. Israel op zijn beurt eist uitsluitsel over het lot van zijn in Libanon vermiste militairen. (Reuter, AP)