Mr. L.H.J. Kokhuis (1944) wordt ...

Mr. L.H.J. Kokhuis (1944) wordt directeur-generaal van het directoraat-generaal van Volkshuivesting.

Hij volgt daarmee ir. J.M Koopman op die gebruik maakt van de VUT-regeling. Kokhuis is sinds 1989 plaatsvervangend directeur-generaal en directeur woningbouw- en verbetering op het ministerie. Voordien werkte hij als chef kabinet van de commissaris van politie in Nijmegen, bij de provinciale griffie in Noord-Brabant en als gemeentesecretaris in Den Bosch.