Japan geeft 37,5 miljoen voor vleugel Van Gogh

AMSTERDAM, 24 SEPT. Het Van Goghmuseum heeft een donatie van 37,5 miljoen gulden ontvangen van de "Japan Foundation' voor de bouw en exploitatie van een nieuwe vleugel voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze in Tokio gevestigde stichting is een semi-overheidsinstelling die tot doel heeft de culturele banden tussen Japan en andere landen te bevorderen.

De donatie is mogelijk dank zij het bedrijf Yasuda Fire & Marine Insurance Company Ltd. In 1987 kocht Yasuda voor 93 miljoen gulden een versie van Van Goghs "Vaas met zonnebloemen'.

Architect van de nieuwe vleugel is de Japanner Kisho Kurokawa, een gerespecteerde architect die in Japan al enkele musea heeft gebouwd. Naar verluidt was het inschakelen van een Japanse architect voor de Foundation een voorwaarde voor de schenking. Het museum zegt een uitbreiding van 4.500 vierkante meter nodig te hebben, waarvan een groot deel ondergronds kan worden gerealiseerd.

De gemeenteraad gaf eind 1989 toestemming aan het Stedelijk Museum en het Van Goghmuseum om op het Museumplein uit te breiden. Het bestaande gebouw van het Van Goghmuseum, dat in 1973 open ging, is een ontwerp van Gerrit Rietveld; het is vorig jaar door Frank Wintermans verbouwd ter gelegenheid van het Van Gogh-jaar, waarbij 1,2 miljoen mensen het museum hebben bezocht.

In het huidige gebouw is de ruimte voor de vaste opstelling te klein. Van de ongeveer vierhonderd schilderijen en negenhonderd tekeningen van Van Gogh en zijn tijdgenoten die het museum bezit, kan een groot deel niet aan het publiek worden getoond. Er is geen aparte ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en zowel de bibliotheek als het depot zijn te klein.