Irak en VN weer in confrontatie

BAGDAD- NEW YORK, 24 SEPT. In een nieuwe uitdaging van de Verenigde Naties hebben de Iraakse autoriteiten gisteren 40 inspecteurs urenlang gevangen gehouden die op documenten over Iraks nucleaire bewapeningsprogramma waren gestuit. De Verenigde Staten praten nu met andere leden van de Veiligheidsraad over een ultimatum van 48 uur waarbinnen Bagdad schriftelijk moet beloven de VN-resoluties na te leven. De nieuwe Iraakse premier, Mohammad Hamza al-Zubeidi, heeft gezegd Amerikaanse agressie te verwachten in verband met het huidige geschil.

De confrontatie van gisteren, gekoppeld aan de voortdurende obstructie van de verschillende groepen inspecteurs die Iraks massa-vernietigingswapens moeten opsporen en ontmantelen, zal de Veiligheidsraad waarschijnlijk brengen tot aanvaarding van president Bush' eerdere aanbod VN-helikopters door gevechtsvliegtuigen te laten begeleiden. Bush zei gisteren in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN dat er geen compromis mogelijk is met Irak zolang dat land zijn wapens niet heeft laten ontmantelen.

De leden van de zesde nucleaire inspectiemissie vonden gisteren tijdens een verrassingsbezoek aan een vakbondsgebouw grote hoeveelheden documenten die later van VN-zijde werden beschreven als een blauwdruk van Iraks kernwapenprogramma. De veertig inspecteurs kregen geen toestemming het gebouw met de documenten - zeven containers vol - te verlaten, volgens Bagdad omdat zij weigerden een ontvangstbewijs te geven. Iraakse militairen omsingelden het gebouw en sneden de watertoevoer af.

De inspecteurs verlieten het gebouw, nadat de autoriteiten hadden beloofd dat ze vandaag toegang zouden krijgen tot de stukken. Dat gebeurde vandaag inderdaad, aldus mededelingen uit Bagdad. Maar een woordvoerder van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen betwistte dat vanmiddag. Volgens hem had een Iraakse functionaris wel wat kartonnen dozen overhandigd, maar zaten daar niet de meest gevoelige stukken bij of de microfilms die de inspecteurs de voorgaande dag hadden gezien.

Na een besloten zitting veroordeelde de Veiligheidsraad gisteravond de gevangenhouding van de inspecteurs alsmede Bagdads voortdurende weigering de VN onvoorwaardelijk toe te staan bij hun inspecties eigen helikopters te gebruiken. Hoewel Irak herhaaldelijk heeft laten weten met dat laatste akkoord te gaan, is formele toestemming tot dusverre uitgebleven. (AFP, Reuter, AP)