Ir. D. Hogervorst (53) is benoemd tot ...

Ir. D. Hogervorst (53) is benoemd tot "Geschäftsführer' van de Internationale Commissie te Bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging te Koblenz.

Hij volgt in die functie ir. J.M. Goppel op. Hogervorst is hoofdingenieur b.d. van het ministerie van verkeer en waterstaat.