Dr. H.E. Wilcox is benoemd tot hoogleraar Engelse ...

Dr. H.E. Wilcox is benoemd tot hoogleraar Engelse letterkunde na de Middeleeuwen en de Amerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij was vanaf 1979 wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Engels aan de Universiteit van Liverpool.