Directeur GAK op non-actief na kritiek op uitvoering van WAO

HEERLEN, 24 SEPT. De directeur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) in Heerlen, mr. M. van Stralen, is door de hoofddirectie van het GAK op non-actief gesteld. Officieel is geen reden opgegeven voor de maatregel, maar aangenomen wordt dat de kritiek van Van Stralen op de grote ondoelmatigheid waarmee volgens hem de WAO wordt uitgevoerd, verkeerd is gevallen bij de hoofddirectie. Deze onthoudt zich van ieder commentaar, omdat het om een "interne aangelegenheid' gaat.

Van Stralen, die als financieel specialist in Provinciale Staten tot de prominenten van de PvdA in Limburg behoort, heeft de afgelopen weken op diverse openbare bijeenkomsten betoogd dat de ingrepen in de WAO, zoals het kabinet die voorstelt, overbodig zijn. De maatregelen zijn volgens hem gebaseerd op verkeerde gegevens. Hij heeft uitgerekend dat het beroep op de WAO sinds 1987 aan het dalen is, als niet naar de bruto-aantallen WAO'ers gekeken wordt maar naar het aantal WAO-jaren ten opzichte van het aantal gewerkte jaren. Bovendien zou de besparing die het kabinet met zijn maatregelen beoogt, bereikt kunnen worden door een efficiëntere aanpak van de uitvoerende instanties, zoals de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en de bedrijfsverenigingen.

Van Stralen pleit voor een regionale aanpak van WAO-gevallen door één uitvoeringsinstantie, die onnodige wachttijden en de categorale behandeling door de bedrijfsverenigingen moet doorbreken. Die aanpak stuit volgens Van Stralen echter op een muur van onbegrip en conservatisme. Dertig GAK-directeuren hebben vorig jaar al een voorstel gedaan om te komen tot een "geïntegreerde gevalsbehandeling'. Dat voorstel is door de hoofddirectie voorgelegd aan het bestuur van het GAK, maar deze zou het voorstel van de hand hebben gewezen omdat men niet vooruit wilde lopen op de wettelijke aanpassingen.

Volgens Van Stralen is de ondoelmatigheid van de uitvoering al twintig jaar geleden vastgesteld door het organisatieadviesbureau Berenschot, maar is er nooit iets met die conclusie gedaan. Van Stralen wijt die geringe bereidheid tot veranderingen aan het falen van de toezichthoudende instantie, de Sociale Verzekeringsraad. Hij vindt dat een dergelijke instantie niet alleen door werkgevers en werknemers mag worden bestuurd.

De hoofddirectie van het GAK heeft zich vorige week in een ingezonden brief in De Limburger gedistantieerd van de uitspraken, die Van Stralen daags daarvoor in het dagblad had gedaan. Volgens de hoofddirectie werkt het bestuur van werkgevers en werknemers juist als een waarborg voor een effectief volumebeleid en zijn de uitspraken van Van Stralen schadelijk voor een goede uitvoering van de sociale verzekeringen.