Defensie ziet af van plan groot oefenterrein Ginkelse Heide; Natuurgebieden gespaard

ARNHEM, 24 SEPT. Defensie heeft geen behoefte meer aan het oorspronkelijk in de defensienota voorziene omvangrijke oefenterrein op de Ginkelse Heide. Dat heeft staatssecretaris van defensie mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst gisteren laten weten aan het provinciebestuur van Gelderland. De luchtmobiele brigade, die Defensie op de Veluwe wil stationeren, heeft genoeg aan het gebruik van de Edese en een deel van de Ginkelse Heide, twee gebieden die nu ook al door Defensie als oefenterrein worden benut. Drie natuurgebieden die bij het oorspronkelijk geplande oefenterrein waren getrokken, kunnen daarom worden gespaard, zo liet de staatssecretaris weten: het Ginkelse Zand, de Sysselt en Planken Wambuis.

Het Gelders provinciebestuur heeft eerder in reactie op de plannen in de defensienota laten weten absoluut tegen de stationering van een luchtmobiele brigade op een COT (Compagnies oefenterrein) Ginkelse Heide te zijn. Gelderland vindt dat Defensie veel te veel Gelders grondgebied in gebruik heeft (15.000 hectaren) en wil die militaire druk terugbrengen. Daar passen de plannen van Defensie absoluut niet in: naast een COT Ginkelse Heide staat in de defensienota ook een COT bij Ermelo geprojekteerd.

De mededeling van de staatssecretaris over het COT Ginkelse Heide heeft het Gelders provinciebestuur "aangenaam verrast', maar het is daarmee niet automatisch voor de plannen van Van Voorst tot Voorst, liet gedeputeerde C. Stigter gisteren weten. “We zijn nog steeds niet gecharmeerd van de idee.” Stigter heeft de staatssecretaris de toezegging ontlokt dat ook voor het gebruik van slechts de Edese en Ginkelse Heide door de luchtmobiele brigade een milieu-effect onderzoek wordt gedaan (een Milieu-effectrapportage is wettelijk niet verplicht). Ze wil eerst de uitkomst daarvan afwachten. Volgens van Voorst tot Voorst zal de overlast van een luchtmobiele brigade "erg meevallen'. De helikopters die worden gebruikt, worden na de sluiting van vliegveld Deelen gestationeerd in Noord-Brabant, zo stelde hij. Daar hebben de omwonenden dus weinig last van. Op de Ginkelse en Edese Heide zelf zullen volgens de staatssecretaris slechts zeer weinig "aanpassingen' nodig zijn. “Inrichting van het terrein is nauwelijks nodig. We moeten aan de rand wat beplanting aanbrengen en er bestaat behoefte lichte voertuigen in te graven, maar dieper dan anderhalve meter gaat dat niet.”

De Vereniging van Verontruste Edenaren, een belangengroepering die zich fel verzet tegen het COT Ginkelse Heide, laat bij monde van secretaris C. Vriend weten ook zeer verrast te zijn door de uitspraak van de staatssecretaris. Tevreden is men echter nog steeds niet: “Het blijft onaanvaardbaar om voor militair gebruik zulke aanslagen op natuurgebieden te doen. Laat men gaan oefenen in gebieden die toch al verpest zijn.”