Controle tv-reclame naar bedrijfsleven

DEN HAAG, 24 SEPT. Het bedrijfsleven moet zelf controleren of de regels voor sponsoring en het tegengaan van sluikreclame op radio en tv worden nageleefd.

Minister d'Ancona (WVC) heeft de Tweede Kamer gisteren meegedeeld dat die taak in handen komt van de Stichting Reclame Code, waarbij nagenoeg alle grote overkoepelende organisaties van adverteerders en uitgevers zijn aangesloten. De Stuurgroep Reclame, NOS, IP Nederland (RTL4) en de Vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten hebben onlangs overeenstemming bereikt over een mogelijke code. In het voorstel wordt sluikreclame verboden. Sponsoring, nu weliswaar verboden maar op beperkte schaal gedoogd, wordt aan strenge voorwaarden verbonden.