Bolkestein

Onder de kop "Inzicht en kruistocht' gaf NRC Handelsblad op 14 september VVD-fractieleider Bolkestein dan tóch een beetje gelijk met zijn "tirade' tegen islamitische onverdraagzaamheid.

Het commentaar gaat echter voorbij aan het kernprobleem: tot hoever moet Nederland gaan met het toelaten van immigranten? De politieke discussie hierover wordt tot nu toe in brede kring angstvallig vermeden.

Bolkestein heeft onder andere gewezen op het vigerend mechanisme waardoor de toename van het aantal allochtonen in Nederland in principe onbegrensd is (namelijk door gezinshereniging na keuze van huwelijkspartner in het moederland). Het getuigt van werkelijkheidszin en inzicht om dit te onderkennen als een factor van betekenis.

Wanneer mag eindelijk eens zonder verkettering in het openbaar gesproken worden over de fundamentele uitgangspunten van onze wetgeving in dezen? De WAO is aan herziening toe, doordat de wetgever de dramatische ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheid heeft onderschat. Wanneer duidelijk is, dat de demografische ontwikkelingen met de huidige wetgeving principiëel niet te beheersen zijn, mag dan niet evenzo herziening van bijvoorbeeld de "wet op de gezinshereniging' met goed fatsoen aan de orde gesteld worden?

Inderdaad is geen "kruistocht' geboden, maar wèl ernstige bezinning over de grenzen van wat we aan immigratie in Nederland kunnen en willen toelaten.

    • J.C. van Eijbergen