"Autogebruik groeit met 70 pct ondanks maatregelen'

DEN HAAG, 24 SEPT. De automobiliteit zal tussen 1986 en 2001 met zeventig procent groeien. Deze stijging was reeds voorzien, maar in diverse milieu- en verkeersnota's werd er nog van uitgegaan dat met een groot aantal remmende maatregelen de stijging zou kunnen worden beperkt tot circa vijfendertig procent. Ook met de geplande maatregelen bedraagt de groei zeventig procent, zo blijkt uit het vandaag verschenen Ruimtelijke Verkenningen 1991 van de Rijksplanologische Dienst (RPD).

Uit vorige week gepubliceerde cijfers van de Stichting Weg bleek dat het aantal verreden kilometers per auto de afgelopen twee jaar is afgenomen, maar de groei van het aantal auto's in Nederland maakt dat het totaal aantal verreden kilometers in ons land nog altijd doorgroeit.

Het effect van maatregelen als parkeerbeleid, verbetering van het openbaar vervoer en het uitbreiden van het aantal fietsvoorzieningen zijn overschat en recente cijfers van het CBS duiden op een veel hogere bevolkingsgroei dan voorzien. In het Nationaal Milieubeleidsplan, het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening-Extra werd nog uitgegaan van rond de 15 miljoen Nederlanders in 2010, maar inmiddels gaan verwachtingen uit van een aantal van 16,4 miljoen.

De RPD noemt het prijsbeleid het effectiefste middel om de groei van de automobiliteit af te remmen, hoewel er twijfel bestaat over de maatschappelijke haalbaarheid van dergelijke maatregelen. Alle mogelijke beleidsinstrumenten moeten gecombineerd worden ingezet om het effect zo groot mogelijk te kunnen laten zijn.

Directeur-generaal J. Kroese-Duysters van het directoraat liet gisteren in het midden of de conclusies van de RPD moeten leiden tot een bijstelling van bestaande nota's: “Dat is aan de ministers”.