A.L. den Broeder (62) is benoemd tot voorzitter ...

A.L. den Broeder (62) is benoemd tot voorzitter van de Humanistische Omroep Stichting.

Hij volgt in die functie H.A. Smit op. Den Broeder is werkzaam als beleidsadvisieur op sociaal en cultureel gebied. In humanistische kring is hij bekend door het langdurig lidmaatschap van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en het voorzitterschap van onder meer de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Opleidingscentrum.