Aardgas

Een kanttekening bij het boeiende artikel van José Toirkens (NRC Handelsblad, 20 september).

Een aanzienlijk deel van het overschot op lopende rekening bestaat uit de opbrengst van het naar het buitenland verkochte aardgas. Het aardgas kan beschouwd worden als een deel van het vermogen der Nederlandse samenleving. Maar de opbrengst van het geëxporteerde deel van dat vermogen wordt gebruikt tot dekking van gewone lopende uitgaven - dat lijkt meer op ontsparing of, zo men wil, desinvestering. Het is paradoxaal dat een en ander nu de gulden vaster maakt terwijl in de toekomst, wanneer het aardgas aan zijn eind is gekomen, en wanneer toch de dienst op de staatschuld moet worden voldaan, het omgekeerde effect zal intreden.

    • A.L. van Beek Hzn