Aandelenemissie vastgoedmij Nevas

De beleggingsmaatschappij in onroerend goed Nevas gaat haar aandelenkapitaal met 28 procent vergroten via de uitgifte van 111.608 gewone aandelen en een even groot aantal cumulatief preferente aandelen.

Daardoor wordt het vermogen uitgebreid met 12,5 miljoen tot 60,6 miljoen gulden, zo blijkt uit het emissieprospectus. De uitgifteprijs van de gewone aandelen bedraagt 59,60 gulden en die van de cumulatief preferente aandelen 52,40 gulden. Beide soorten zijn in certificaatvorm genoteerd op de officiële parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs. De inschrijving staat open tot 1 oktober met storting op 8 oktober.