A rich scientist is the one who leaves something ...

A rich scientist is the one who leaves something or someone behind to pursue his ideas and ideals.

Ikbal Sevil Özsariyildiz, Technische Universiteit Delft

Produktie en dienstverlening zijn pas efficiënt indien daardoor de overlevingskansen van het menselijk bestaan niet verkleind worden. In dat licht leidt commercieel gegenereerde schaarste tot een duurzaam zwart gat in de economische ruimte.

P.C.F. Bekker, Vrije Universiteit Amsterdam

Met de te verwachten toename van industriële Oost-West contacten moet er door Westerse overheden op toegezien worden dat Oost-Europa en de Sovjet-Unie geen vestigingsgebieden worden voor Westerse industrieën om de milieuwetgeving in eigen land te ontlopen. Bovendien zouden milieusparende maatregelen deel moeten uitmaken van de aan te bieden technologische hulp.

H. van Leuken, Vrije Universiteit Amsterdam

Het propageren van een hogere leeftijd voor het krijgen van het eerste kind kan een belangrijke bijdrage leveren tot het terugdringen van de overbevolking.

A. Schaafsma, Rijksuniversiteit Groningen

Macro-economen fungeren als uitstekende contra-indicatoren voor beleggers. Wanneer macro-economen negatief worden ten aanzien van de economische ontwikkeling in een bepaald land, dan wordt het tijd voor beleggers om aandelen in dat land te kopen.

K.A. Springer, Vrije Universiteit Amsterdam