Westerse interventiemacht moet vertrekken uit Turkije

ANKARA, 23 SEPT. De geallieerde interventiemacht in het Turkse grensgebied met Irak die de Iraakse Koerden zo nodig moet beschermen tegen een nieuw offensief door het Iraakse leger, moet zo snel mogelijk vertrekken, met haar helikopters. Wel blijven 48 geallieerde F-111 gevechtsbommenwerpers op de luchtmachtbasis Inçirlik, aldus een woordvoerder van het Turkse ministerie van buitenlandse zaken.

Zaterdag was uit een uitspraak van onderminister Imren Aykut opgemaakt dat de interventiemacht nog drie maanden kon blijven. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zei vanochtend echter dat het mandaat van de macht weliswaar was verlengd, maar dat dit alleen gold voor de luchtmacht. Besloten was de landmacht terug te trekken, “omdat de huidige omstandigheden in de regio voorlopig de aanwezigheid van grondtroepen niet noodzakelijk maken”.

De interventiemacht, die bestaat uit enkele duizenden militairen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Turkije en Nederland, was in Silopi gelegerd na haar terugtrekking, in juli, uit de veiligheidszone in Irak zelf. Ondanks diverse botsingen tussen Koerdische guerrillastrijders en Iraakse troepen en de weer gestaag oplopende spanning in het gebied zijn de geallieerden sindsdien niet op Iraaks grondgebied teruggekeerd. De Turkse autoriteiten hebben inmiddels zelf troepen gelegerd in een bufferzone in het grensgebied in het kader van hun eigen strijd tegen Turkse Koerden. (Reuter) Onze Haagse redactie voegt hier aan toe: De Nederlandse mariniers zullen zo snel mogelijk uit Turkije worden weggehaald. Dit schrijven de ministers van defensie en buitenlandse zaken in een brief die vanmiddag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Nu het gastland de geallieerde interventiemacht geen gastvrijheid wil verlenen heeft het geen zin te blijven, zo is gebleken uit druk politiek overleg tussen de deelnemers aan de interventiemacht. Vorige week al verklaarde minister Ter Beek dat de mariniers snel konden terugkeren als daarover met de andere deelnemers overleg was geweest omdat “de veiligheid van de Koerden niet meer in gevaar is”. Nederland heeft 129 mariniers in de Turkse plaats Silopi gestationeerd.