VS willen extra beraad zeven rijke landen over hulp aan Sovjet-Unie

WASHINGTON, 23 SEPT. De Verenigde Staten willen een extra bijeenkomst van de zeven grootste industrielanden (G-7) om de economische situatie in de Sovjet-Unie te bespreken. Dit hebben Amerikaanse functionarissen zondag in Washington laten weten. Het initiatief is gekomen van de Amerikaanse minister van financiën, Brady, die de afgelopen week Moskou heeft bezocht.

Onduidelijk is of het een bijeenkomst van ambtenaren of ministers moet worden. De extra vergadering zou wel op zeer korte termijn moeten plaatsvinden, mogelijk zelfs al aanstaand weekeinde, want de zeven landen ontmoeten elkaar half oktober ook al tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Bangkok.

Brady heeft er ook op aangedrongen dat de Sovjet-Unie enkele vertegenwoordigers stuurt naar de bijeenkomst in Bangkok. Het lijkt er op dat de VS de Sovjet-Unie niet langer het lidmaatschap van IMF en Wereldbank willen ontzeggen.

Tijdens hun bijeenkomst in Apeldoorn hebben de EG-ministers van financiën afgesproken dat de Europese Commissie binnen twee weken concrete plannen moet uitwerken voor de financiering van voedsleveranties aan de Sovjet-Unie door Oost-Europa. Tsjechoslowakije heeft bijvoorbeeld een rundvleesoverschot van 250.000 ton. De bedoeling is dat ook een deel van de hulp van de G-7 via dit soort transacties wordt geregeld.

Het voordeel van deze transacties is dat de betrokken Oosteuropese landen de beschikking krijgen over harde valuta die ze voor de opbouw van hun economie kunnen gebruiken en dat hun agrarische produkten niet terecht komen op de al oververzadigde markten van de EG.

Onze correspondent in Bonn voegt hieraan toe: De Sovjet-Unie wil voor het vertrek van haar troepen uit de voormalige DDR nog eens circa twintig miljard mark van Duitsland hebben. Dit meldt het Berlijnse blad BZ, dat zegt te beschikken over vertrouwelijke mededelingen daarover van het Duitse ministerie van financiën aan de vaste commissie voor defensie van de Bondsdag.

Volgens het blad wenst Moskou een prijs van twintig miljard te rekenen voor de militaire bases, kampementen en installaties die straks in eigendom overgaan aan de Bondsrepubliek. Geruchten over dergelijke extra eisen van de Sovjet-Unie circuleren al enkele maanden.

De regering in Bonn heeft september 1990 in een verdrag met de Sovjet-Unie vastgelegd dat zij, naast bestaande en toekomstige economische particuliere- en overheidshulp (tot nu zo'n zestig miljard), acht miljard betaalt voor de kosten van repatriëring van in totaal zo'n 380.000 Sovjet-militairen en de bouw van officierswoningen in de Sovjet-Unie. Minister van financiën Waigel, die vandaag naar Moskou is vertrokken voor overleg over verdere Westelijke en Duitse hulp aan de Sovjet-Unie zou deze nadere claim dan ook direct willen afwijzen. In Bonn was de overheersende opvatting tot nu toe dat Moskou blij mocht zijn dat van Duitse kant geen schadeclaims zijn ingediend wegens de zeer slechte staat waarin de Russische bases zich uit milieu-oogpunt bevinden.