Veel asielverzoeken van Joegoslaven

DEN HAAG, 23 SEPT. Steeds meer Joegoslaven vragen in Nederland asiel aan.

In augustus werden 242 asielverzoeken ingediend. In totaal meldden zich dit jaar 828 Joegoslavische asielzoekers. Uit geen enkel ander land zijn zoveel vluchtelingen afkomstig. De meeste asielzoekers zijn Kroaten en Albanezen. Volgens het ministerie van justitie gaat het om deserteurs uit het federale leger of inwoners die vluchten voor het geweld in Joegoslavië. Justitie kan niet zeggen of de vluchtelingen kunnen blijven.