"Slovenië en Kroatiëerkennen'

STRAATSBURG, 23 SEPT. De parlementaire assemblée van de Raad van Europa heeft de 25 lidstaten van de Raad aanbevolen de Kroatische en de Sloveense onafhankelijkheid te erkennen.

De assemblée nam een motie aan waarin werd gesteld dat de Joegoslavische republieken die zich onafhankelijk hebben verklaard dienen te worden erkend. Het recht op zelfbeschikking, zo zegt de motie, moet gepaard gaan aan een respectering van de rechten van de mens en de rechten van de minderheden en met de nakoming van internationale verdragen. De motie werd bij handopsteken aanvaard door een grote meerderheid van de assemblée. Soortgelijke moties werden twee keer eerder ingediend, maar toen van de hand gewezen.

Volgens waarnemers in Straatsburg is de ommezwaai vooral veroorzaakt door de gecombineerde Servische en federale militaire druk op Kroatië. Een groot deel van de socialistische fractie was overigens tegen de motie, omdat die “een negatieve factor in het vredesproces” zou zijn.

In dezelfde resolutie werden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen bij de Veiligheidsraad van de VN aan te dringen op het zenden van een “doelmatige militaire strijdmacht” naar Joegoslavië om er toe te zien op de naleving van het bestand.

Frankrijk heeft zaterdag laten weten een bijeenkomst te zullen vragen van de ministers van buitenlandse zaken van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad om de Joegoslavische crisis te bespreken. De bijeenkomst zou deze week moeten worden gehouden.

België en Oostenrijk hebben zich dit weekeinde, onafhankelijk van elkaar, uitgesproken voor economische sancties tegen Servië. Beide oproepen dateren overigens van voor de wapenstilstand die gistermiddag in Kroatië inging. De Belgische minister van buitenlandse zaken Eyskens zei zaterdag dat “de verdwijning van Kroatië” niet kan worden geaccepteerd en dat de internationale gemeenschap sancties tegen Servië zou moeten nemen, inclusief de beëindiging van samenwerking met de EG, een embargo op olieleveranties en een blokkade van de havens, “zoals we met Irak hebben gedaan”.

De Oostenrijkse regering verklaarde zich vrijdag voor economische sancties tegen Servië om Belgrado te dwingen de oorlog tegen Kroatië te staken. (AFP)