Resultaat bij overleg over WAO blijft uit

DEN HAAG, 23 SEPT. Een in alle stilte georganiseerd overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties om te komen tot een alternatief voor de kabinetsplannen op zieketewet en WAO, heeft afgelopen vrijdag niet tot resultaten geleid. Volgens voorzitter Van Delen van de vakcentrale voor Hoger en Middelbaar personeel (MHP) zijn werkgevers en werknemers “nog niet met elkaar uitgesproken”.

Het overleg kwam tot stand kwam op voorstel van VNO-voorzitter A.S Rinnooy Kan. Over de inhoud van het besprokenen wil geen van de betrokkenen enige mededeling doen. Vrijdagavond lieten beide partijen weten “dat het overleg niet tot gemeenschappelijke conclusies had geleid”. Rinnooy Kan zei toen geen heil te zien in een vervolggesprek.

Duidelijk is dat zowel de vakbeweging als de werkgevers belang hebben bij een gezamenlijke opstelling tegenover de kabinetsplannen. De vakbeweging heeft alaangekondigd de bevriezing van de WAO, het inhouden van vakantiedagen bij ziekte en het afschaffen de bovenwettelijke uitkeringen zal worden verhaald op de werkgevers bij de cao-onderhandelingen van volgend jaar. Daarnaast zitten de werkgevers, volgens MHP-voorzitter Van Dalen, “erg in hun maag” met de maatregel waarbij een werkgever verplicht zal worden een heel jaar salaris te moeten uitbetalen als een werknemer in de WAO terecht komt.

Volgens Van Dalen zijn de onderhandelingen gestrand op het feit dat de wergevers “onvoldoende bereid bleken de duur en hoogte van de WAO-uitkering naar behoren te regelen”. Vrijdagavond, na afloop van het overleg hebben de vakcentrales met elkaar geproken. “Nu moeten de werkgevers nog maar eens met elkaar om de tafel”. Een woordvoerder van de christelijke werkgeversorganisatie NCW zei echter met nieuwe gesprekken te willen wachten tot na de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. “Het is niet uitgesloten dat de Kamer het een en ander bijstelt”, aldus de woordvoerder.