PvdA gewest Limburg verdeeld over "WAO'

DEN HAAG, 23 SEPT. In het gewest Limburg van de PvdA bestaat verdeeldheid over de WAO-plannen van het kabinet. Van de 44 PvdA-afdelingen in Limburg zullen zes zich zeker uitspreken tegen de WAO-voorstellen, terwijl zeven afdelingen al hun steun aan partijleider Kok hebben verklaard. De overige afdelingen moeten deze week, voor het bijzondere congres van zaterdag, hun standpunt vaststellen.

Op de gewestelijke vergadering in Roermond verdedigde fractievoorzitter M.A.M Wöltgens de WAO-plannen van de regering, en leverde opnieuw kritiek op de houding van de FNV. Volgens Wöltgens komt de FNV bij voorkeur in actie tegen een kabinet waarin de PvdA zitting heeft. Hij wees erop dat de FNV zich in 1982 fel keerde tegen de ziektewetplannen van minister J. den Uyl die toen werd uitgemaakt voor “minister voor a-sociale zaken”. Dezelfde plannen, zo zei Wöltgens, werden later doorgevoerd door een CDA-VVD kabinet zonder dat de vakbeweging massaal in actie kwam. Wöltgens oefende onlangs, bij de opening van het academische jaar in Eindhoven, al scherpe kritiek uit op de FNV. Hij meent dat de vakbeweging een te hoog verwachtingspatroon heeft als de PvdA deel uitmaakt van de regeringscoalitie. De fractievoorzitter stelde met deze opmerkingen de FNV medeverantwoordelijk voor de grote onrust in de achterban van de PvdA. Wöltgens hekelde ook de opmerkingen van de ex-voorzitter van de AbvaKabo, J. van der Scheur, die voor de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad zit. Volgens Van der Scheur jaagt de kabinetplannen “honderdduizenden in de bijstand”. Wöltgens meent dat zulke opmerkingen getuigen van een gebrek aan feitenkennis.

Op een vergadering van het PvdA-gewest Zuid-Holland in Rotterdam ging het er rustiger toe. De zaal werd onder anderen toegesproken door de minister van binnenlandse zaken, I. Dales, en professor E. Bomhoff. Dales zei dat de wetsontwerpen nog moeten worden ingediend en dat in een dualistisch stelsel de fracties in de Tweede Kamer dan alle kans hebben om aan de voorstellen te sleutelen. Bomhoff wees erop dat wellicht de Raad van State bezwaar aantekent tegen de komende voorstellen omdat er een onderscheid wordt gemaakt tussen WAO'ers van boven en onder de vijftig jaar. Dit zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, en een reden om bezwaar te maken. Dales wilde niet ingaan op die mogelijkheid. “Laten we eerst de wetsontwerpen afwachten”.