Nieuw centrum voor Leger des Heils

AMSTERDAM, 23 SEPT. Het hoofdkwartier van het Leger des Heils verhuist binnenkort van Amsterdam naar Almere.

Tot verhuizing werd besloten omdat het huidige gebouw in de Damstraat verouderd is en er geen parkeermogelijkheden zijn. In het nieuwe onderkomen wordt ook het opleidingscentrum voor officieren, nu nog in Amstelveen, opgenomen.