Minister: verjaringstermijn incest langer

DEN HAAG, 23 SEPT. Minister Hirsch Ballin van justitie wil de verjaringstermijn voor incest aanzienlijk verlengen. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Slachtoffers kunnen nu tot twaalf jaar na het misdrijf een aanklacht indienen, daarna gaat de dader vrijuit. De minister wil die termijn van twaalf jaar in de toekomst pas laten ingaan als het slachtoffer zestien jaar is geworden. Als tevens lichamelijk letsel is toegebracht, geldt een verjaringstermijn van vijftien jaar.

De minister spreekt in zijn voorstel van “incest in ruime zin”. Het is volgens hem wetstechnisch niet mogelijk goed onderscheid te maken tussen seksueel misbruik door een familielid (incest in strikte zin) of door anderen (ruime zin).

Hirsch Ballin baseert zijn wijzigingsvoorstel voor een deel op een twee jaar geleden gepubliceerd rapport over de psychische problemen bij incest-slachtoffers. Uit dat onderzoek bleek duidelijk dat die problemen pas na geruime tijd naar buiten komen.

De minister ziet ook bezwaren aan de verlenging van de verjaringstermijn. Na zoveel jaar wordt de verdediging van de dader moeilijk dan wel onmogelijk.