Minder leningen naar Derde Wereld

WASHINGTON, 23 SEPT. Ontwikkelingslanden hebben vorig jaar per saldo 2,9 miljard dollar minder aan leningen van de Wereldbank ontvangen dan in 1989. Het saldo van de leningen enerzijds en aflossingen en rentebetalingen anderzijds zakte vorig jaar van 9,3 naar 6,4 miljard dollar.

Dit blijkt uit het gisteren in Washington gepubliceerde jaarverslag van de Wereldbank.

Het totaal aan nieuwe leningen van de Wereldbank aan ontwikkelingslanden zal volgens een schatting van de bank dit jaar tussen de 23 en 25 miljard dollar liggen, tegen 22,7 miljard dollar in 1990. Volgens het jaarrapport neemt de armoede in de Derde Wereld toe en gaat het milieu in veel regio's achteruit. Bovendien heeft de wereldeconomie een klap gekregen door de Golfoorlog. “Meer dan een miljard mensen, een derde van de hele bevolking in de Derde Wereld, leeft in armoede,” zo staat in het rapport.

De Wereldbank heeft meer geleend aan Oosteuropese landen die bezig zijn hun economie te hervormen. Het totaal aan leningen steeg in één jaar (tot 30 juni) met 1,1 miljard dollar tot 2,94 miljard dollar. Volgens functionarissen van de Wereldbank zullen de leningen aan Oost-Europa dit jaar verder oplopen. Deze week bezoekt team van de Wereldbank de Sovjet-Unie om een technisch hulpplan uit te werken, waarvoor 30 miljoen dollar is uitgetrokken. Wereldbankpresident L. Preston verzekerde bij de presentatie van het jaarverslag dat de inspanningen om de Sovjet-Unie en andere Oosteuropese landen te helpen, de aandacht niet zal afleiden van de problemen elders.

Bankfunctionarissen stelden vast dat de aandacht van de Wereldbank voor het milieu sterk is toegenomen. “Het leidt weinig twijfel dat belangrijke aanpassingen nodig zijn in technologie, politiek en instituties om ecologische duurzaamheid te bereiken,” zo staat in het jaarrapport. (Reuter, AP)