Israel boos op Amerikaanse bibliotheek

De beslissing van de Huntington Bibliotheek in Californië om onderzoekers vrijelijk toegang te geven tot copieën van de tekst van de Dode-Zeerollen heeft in Israel tot grote verontwaardiging geleid. Amir Drori, hoofd van het Bureau voor oudheden, zei dat de stap van de Californische bibliotheek een verbreking was van de afspraak die indertijd met Israel is gemaakt, toen drieduizend negatieven van de Dode Zee-rollen werden overgedragen.

De rollen dateren uit de periode van 300 voor Christus tot 135 jaar na het begin van de jaartelling. Een Bedoeïense herdersjongen ontdekte in 1947 een deel daarvan bij toeval in een grot bij Chirbet Qumran, ten zuiden van Jericho bij de Dode Zee. In andere grotten werden toen nog meer rollen gevonden. In totaal gaat het om zo'n achthonderd rollen en fragmenten leer en papyrus die een deel van de tekst van het Oude Testament, alsmede geschriften van de joodse secte der Essenen omvatten. Ze omvatten onder meer een complete tekst van Jesaja, een deel van het boek Habakuk met Esseens commentaar, gedragsregels van de Essenen en talrijke, soms zelfs zeer kleine, fragmenten. Jordanië gaf in 1952 acht deskundigen opdracht de tekst van de rollen te ontcijferen. De archeoloog prof. De Vaux slaagde erin het meeste materiaal bijeen te brengen in het Rockefellermuseum in Oost-Jeruzalem, dat in 1967 in Israelische handen viel.

In het begin van de jaren tachtig werden copieën van de teksten naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gestuurd onder de voorwaarde dat slechts een klein aantal geleerden er toegang toe zou krijgen en dat ze niet gepubliceerd zouden worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Israelische autoriteiten.

Volgens Amir Drori, hoofd van het Israelische Bureau voor oudheden, is tachtig procent van de teksten al gepubliceerd en werken veertig geleerden aan de resterende twintig procent. Het is de bedoeling dat in 1997 de rest wordt uitgegeven. Door andere deskundigen toegang te geven tot de kopieën, wil de Californische bibliotheek het monopolie van de veertig doorbreken. In Israel wordt dit als pure diefstal ervaren. William Moffett, directeur van de bibliotheek, vindt dat daarvan geen sprake is, aangezien de bibliotheek niet tot uitgave van de teksten overgaat.

Foto: William Moffett van de Huntington bibliotheek (links) en Robert Schlosser, die in het begin van de jaren tachtig de foto's maakte van de Dode-Zeerollen. (Foto AFP)