FNV: Esso vult WAO en ziekengeld via CAO aan

ROTTERDAM, 23 SEPT. De twaalfhonderd personeelsleden van Esso Nederland krijgen aanvullend ziekengeld en WAO uitgekeerd als daar door het kabinet op wordt gekort. Dat heeft bestuurder Piet Janssen van de Industriebond FNV zondag bekendgemaakt. Esso zelf heeft nog niet willen reageren.

Volgens de bestuurder is Esso het eerste bedrijf dat toezegt ziektedagen voor honderd procent en arbeidsongeschiktheid voor tachtig procent van het laatste inkomen te blijven financieren, ondanks het feit dat het kabinet zowel verlaging als beperking van de duur van de WAO en de Ziektewet wil.

Vakbonden en werkgevers hebben, zoals bekend, grote bezwaren tegen de kortingen op WAO en Ziektewet, ook al omdat die een grote wissel trekken op de komende CAO-onderhandelingen. Met de belofte dat de kabinetsplannen geen invloed zullen hebben op de uitkeringen van de eigen werknemers loopt Esso Nederland al vooruit op die CAO-onderhandelingen.

Bij Esso Nederland worden buiten de vakbonden om arbeidsovereenkomsten met de eigen ondernemingsraad afgesloten. Het bedrijf heeft de toezegging gedaan aan de OR, die de belangen behartigt van de werknemers van de raffinaderij in de Botlek en het kantoorpersoneel op het hoofdkantoor in Breda. De arbeidsovereenkomst loopt tot juli volgend jaar.