Driekwart Amsterdammers positief over referendum

AMSTERDAM, 23 SEPT. Bijna driekwart van de Amsterdammers staat positief tegenover het referendum. 71 procent vindt het een (tamelijk) goed middel om de politieke besluitvorming te beïnvloeden, 63 procent zegt zeker te gaan stemmen en nog eens 18 procent acht dat waarschijnlijk. Dat blijkt uit een telefonische enquête onder bijna 900 Amsterdammers door het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

Maar liefst 68 procent van degenen die bij de gemeenteraadsverkiezingen niet hebben gestemd, zegt bij het referendum waarschijnlijk wel te gaan. De enquête-resultaten zeggen ook het nodige over de politieke betrokkenheid van de Amsterdammers. Zo blijkt 80 procent van de IJ-oeverplannen gehoord te hebben en 85 procent is op de hoogte van de stadion-kwestie. Bijna iedereen (95 procent) kent de naam van de burgemeester, maar wie wethouder van openbaar vervoer is - de D66'er Ten Have - weet slechts één op de twintig Amsterdammers.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden meent dat de politiek in het algemeen onvoldoende (52 procent) of zelfs helemaal niet (17 procent) in staat is problemen op te lossen. 68 procent van de ondervraagden vindt bovendien dat de politiek onvoldoende of helemaal geen rekening houdt met de mening van de gewone mensen.

Het referendum over de beperking van het autoverkeer in de binnenstad wordt in maart 1992 gehouden. De Amsterdammers kunnen dan kiezen tussen twee beleidsscenario's die op dit moment door de betrokken gemeentelijke diensten worden ontwikkeld. Volgende maand zal het college van B en W de concept-referendumvoordracht behandelen. In december stelt de gemeenteraad de definitieve vraagstelling vast.