Campagne tegen kindermishandeling

AMSTERDAM, 23 SEPT. Onder de titel "Over sommige geheimen moet je praten' gaat vandaag een landelijke campagne tegen kindermishandeling van start.

Het doel van de campagne is kinderen tussen acht en veertien jaar die het slachtoffer zijn van mishandeling te stimuleren hun zwijgen te doorbreken. Volwassenen worden aangespoord serieus te luisteren naar kinderen en zo nodig professionele hulp in te schakelen. De actie bestaat onder andere uit lespaketten, advertenties en radio- en tv-programma's. De laatste jaren is het aantal meldingen van kindermishandeling explosief gestegen. Werden er in 1972 ongeveer 400 gevallen gemeld, vorig jaar bedroeg dat aantal 8.225.