Arafat roept op tot eenheid Palestijnen

ALGIERS, 23 SEPT. PLO-leider Yasser Arafat heeft gisteren een beroep gedaan op de onderling verdeelde Palestijnse facties zich te verenigen voor de belangrijke bijeenkomst van de Palestijnse Nationale Raad (PNC), het parlement-in-ballingschap.

De PNC, die vandaag in Algiers is begonnen, wordt geacht te besluiten over deelneming aan de door de Verenigde Staten georganiseerde vredescoferentie over het Midden-Oosten. De Palestijnen vormen de enige betrokken partij die zich nog niet bereid heeft verklaard aan de vredesconferentie deel te nemen, en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker heeft zich vorige week ongeduldig getoond over het Palestijnse talmen.

De Palestijnen zijn scherp verdeeld over de vraag of ze moeten ingaan op de Israelische voorwaarden voor Palestijnse deelneming. De Israeliërs eisen dat de PLO wordt buitengesloten van de conferentie, en dat in een te vormen Palestijns-Jordaanse delegatie geen inwoners van Jeruzalem worden opgenomen.

George Habash, leider van het radicale Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), zei gisteren in Algiers de conferentie “totaal en op radicale wijze” te verwerpen. Hij waarschuwde dat het PFLP zich mogelijk uit het uitvoerend Comité van de PLO zal terugtrekken als de PNC “het groene licht geeft aan een Palestijnse delegatie om deel te nemen aan de vredesconferentie”. Habash' mening wordt gedeeld door de meerderheid van de in Damascus gevestigde Palestijnse groepen.

Arafat zelf verklaarde zaterdag in Tunis dat de garanties die de Palestijnen van Washington hebben gekregen ten aanzien van het vredesproces “een positieve stap vormen maar onvoldoende zijn, in de zin dat zij belangrijke vraagstukken onopgelost laten”. Zijn adviseur Bassam Abu Sharif liet later in Algiers doorschemeren dat de Palestijnen desondanks wel aan de conferentie zullen deelnemen. Bassam Abu Sharif is echter soms positiever dan de werkelijkheid toelaat. (Reuter, AP, AFP)