Winsttaxaties 1992 in weekoverzicht

Met ingang van vandaag zijn in het weekoverzicht van de Nederlandse aandelen de kolommen winst respectievelijk winsttaxatie, en cashflow respectievelijk cashflowtaxatie per aandeel over de jaren 1989, 1990 en 1991 vervangen door de cijfers over de jaren 1990, 1991 en 1992.

De afgedrukte koers-winst en koers-cashflow verhoudingen worden voortaan voor zover mogelijk gerelateerd aan de winstschattingen voor 1992.

De afgedrukte winstschattingen vertegenwoordigen de prognose-gemiddelden uit de financiële wereld.