Winst Borsumij valt, banen weg bij dochterfirma

DEN HAAG, 21 SEPT. De winst van het Haagse handelshuis Borsumij Wehry is in de eerste helft van dit jaar gehalveerd tot 9,9 miljoen gulden. De onderneming heeft besloten de verliesgevende activiteiten van dochterbedrijf Holland Systema Groep (HSG) af te stoten ten koste van enkele tientallen banen.

Bij HSG (onder meer dicteersystemen, microfilmsystemen en fax-apparatuur) werken 200 mensen. Borsumij sluit gedwongen ontslag niet uit. De onderdelen geldverwerkingsapparaten, microfilm- en dicteerapparatuur zullen binnen de groep blijven.

Door de slechte resultaten van Borsumij Wehry daalt de winst per aandeel van 4,83 gulden tot 2,38 gulden. De daling van de nettowinst schrijft het handelshuis geheel toe aan buitengewone lasten ter grootte van 11,7 miljoen gulden. Die post omvat voorzieningen in verband met de overdracht van verhuurdebiteuren van HSG en de beëindiging van de activiteiten in Sanyo- en Geo-apparatuur. De reorganisatie van HSG zal zorgen voor een extra buitengewone last van 7 miljoen gulden. Het totaal aan buitengewone lasten voor de groep zal ruim 17 miljoen gaan belopen.

Voor geheel 1991 verwacht Borsumij Wehry dat het netto resultaat circa 70 procent zal achterblijven bij de 36,5 miljoen gulden van vorig jaar. De winstdaling werd eerder dit jaar nog geraamd op ongeveer 20 procent.

Het bestuur verwacht het lopende halfjaar verder tegenvallende resultaten in de audio-visuele sector door afgenomen vraag (uit Oost-Europa), valuta-ontwikkelingen en margeverkrapping. Mede hierdoor lijdt dochter Sharp een verlies van “enkele miljoenen”.

De audio-visuele sector zorgt voor een derde van Borsumij Wehry's omzet (1,05 miljard in de eerste helft van dit jaar, tegenover 1,07 miljard een jaar eerder). De lagere resultaten in de sectoren audio-video, sport, camping, schoenen en gereedschap werden het afgelopen halfjaar