Wereldbank en IMF zeggen India miljardenkrediet toe

PARIJS, 21 SEPT. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben de Indiase regering voor 16 miljard gulden aan leningen toegezegd. Dit is bekendgemaakt na een tweedaags beraad van donorlanden in Parijs.

Een bedrag van 2,3 miljard gulden zal snel beschikbaar worden gesteld. De deelnemers aan deze lening, waaronder Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, betuigen daarmee steun aan de regering van India. De Wereldbank maakte bekend dat de leningen volgen op de maatregelen die de Indiase regering heeft getroffen om de financiën van het land weer op orde te brengen.

De regering van premier Narasimha Rao zit pas twee maanden in het zadel en heeft nu al respect afgedwongen door de "vastberadenheid, snelheid en grondigheid' van haar hervormingsprogramma. Raos regering heeft de roepie 23 procent gedevalueerd ten opzichte van de dollar, het kredietbeleid verscherpt en maatregelen genomen om het begrotingstekort komend jaar terug te brengen tot 6,5 procent. Afgelopen jaar bedroeg dit nog 9 procent.

India kende jarenlang, als aanhanger van een zelfredzaamheid-ideologie, een ongunstig klimaat voor buitenlandse investeringen. Door de hoog opgelopen buitenlandse schuld (70 miljard gulden) was zelfinanciering echter nagenoeg onmogelijk geworden.

De Indiase minister van financiën, Sriranga Shukla, toonde zich blij verrast met de toezegging van de Wereldbank en het IMF. (Reuter)