Weekoverzicht

Het begrotingstekort bedraagt volgend jaar 30 miljard gulden, 1,26 procent van het bruto nationale produkt. De omvang van de begroting is 430 miljard gulden. De belastingen voor het bedrijfsleven gaan in 1992 omlaag van 42 naar 34 procent; er wordt meer geld uitgetrokken voor technologiebeleid en voor steun aan het bedrijfsleven.

Dit is Frankrijk, een land veertien keer zo groot als Nederland met vier keer zoveel inwoners. In Nederland is deze week een begroting gepresenteerd van 203 miljard gulden met een financieringstekort van 21 miljard gulden. Waarin een klein land groot kan zijn.

Buiten het Binnenhof draaide de wereld verder. De centrale bank van de Sovjet-Unie, Gosbank, zal binnenkort ophouden te bestaan. In de plaats komt een federatie van centrale banken van de resterende twaalf republieken met de drie Baltische staten als geassocieerde leden. De vijftien centrale bankiers gaan binnenkort op cursus om het vak te leren in Parijs bij de Banque de France.

Eén van de eerste cursuslessen zou moeten gaan over het gevaar van monetaire financiering, de uitgifte van geld om overheidstekorten te financieren. Volgens Juri Balagurov, hoofd van de afdeling geldzaken van Gosbank, heeft de centrale bank iedere controle op de hoeveelheid geld verloren. De enige beperking op de geldhoeveelheid is de capaciteit van de drukpersen, aldus Balagurov. De twee staatsdrukkerijen van geldbiljetten draaien in continue-dienst.

V.V. Gerasjenko, president van Gosbank, trachtte Westerse bankiers gerust te stellen over de buitenlandse schuld (65 miljard dollar) van de Sovjet-Unie. Het zou een ondenkbare dwaasheid zijn om deze schuld op te delen over de republieken, zei Gerasjenko.

De Unie van Soevereine Staten, de opvolger van de Sovjet-Unie, heeft het Westen om voedselhulp ter waarde van 14,7 miljard dollar gevraagd. De EG zou hiervan 7 miljard dollar voor haar rekening moeten nemen. De Westerse landen zijn wel bereid tot technische hulp, maar schrikken nog steeds terug voor directe financiële steun. De Amerikaanse minister van financiën Brady gaf overigens het IMF ervan langs dat het niet genoeg opschiet met de behandeling van een geassocieerd lidmaatschap voor de Sovjet-Unie. Dit wordt door het IMF weersproken. Een IMF-missie is op het ogenblik in Moskou.

Frankrijk, dat eerder tot ontzetting van andere EG-landen de import van rundvlees uit Oosteuropese landen blokkeerde, heeft discreet beloofd deze botte vorm van handelsprotectie te zullen intrekken. De Nederlandse bijdrage aan steun voor Oost-Europa bedraagt overigens niet meer dan een bedrag van 200 miljoen op de begroting voor 1992.

Porsche is niet te koop. De verkopen van het Duitse prestigemerk dalen en bedragen nu de helft van het topseizoen 1985-86, maar een aanbod van Daimler Benz om een minderheidsaandeel in het familiebedrijf te nemen werd afgewezen.

Pech voor Donald Trump, de geplaagde Amerikaanse miljonair wiens imperium onder schulden dreigt te bezwijken. Door de weigering van 100 bagage-afhandelaars om tot een loonakkoord te komen heeft NorthWest, gedeeltelijk eigendom van KLM, afgezien van overneming van de Trump shuttle tussen Washington en New York. Air France is bereid om 220 miljoen gulden in Sabena te steken en hiermee een aandeel in de Belgische luchtvaartmaatschappij te nemen.

De BCCI-affaire heeft een slachtoffer geëist in Zwitserland. Daar trad het hoofd van de Lavoro Bank, dochter van de omstreden Italiaanse Banca Nazionale del Lavoro, af in verband met beschuldigingen van banden met de BCCI. In Washington werden de tegoeden bevroren van de Saoediër Ghaith Pharaon, een van de grootste wapenhandelaren ter wereld.

Als gevolg van de lage beurskoersen in Tokio en de opeenvolging van beursschandalen zijn de winsten van de vier grote Japanse effectenhuizen,dramatisch gedaald. Deze vier geldmachines van de internationale kapitaalmarkten verwachten winstdalingen van zo'n 70 procent.

De Britse premier Major bracht een bliksembezoek aan premier Lubbers, dit half jaar voorzitter van de EG. Major zei steeds meer vertrouwen te hebben dat Nederland er in zal slagen een akkoord over de economische en monetaire unie te bereiken op de EG-top in december. Vandaag vergaderen de EG-ministers van financiën in Apeldoorn over de drempels om toegelaten te worden tot de club van sterke landen die de stap naar één munt kunnen maken. Nederland heeft hiervoor harde voorwaarden voorgesteld. Opmerkelijk detail is een studie van American Express, waaruit blijkt dat op dit moment slechts Frankrijk, Denemarken en Luxemburg aan deze voorwaarden voldoen.

    • Roel Janssen