VS: geen subsidies obscene kunst

WASHINGTON, 21 SEPT. De Senaat van de VS heeft donderdag besloten dat kunstenaars die "obscene kunst' maken geen subsidie meer mogen krijgen van de National Endowment for the Arts, de overheidsinstelling die subsidies verdeelt. Maar het budget van de NEA wordt niet gekort, zoals sommige critici van het fonds gevraagd hadden.

Senator James Jeffords zei dat John Frohnmayer, de voorzitter van de NEA, alles wat "menselijkerwijs mogelijk was' gedaan had om kunstenaars van wie het werk als obsceen wordt beschouwd, geen subsidie te verlenen. “We moeten hem daarvoor belonen,” vond Jeffords, “en niet het budget verlagen.”

Met 68 tegen 28 stemmen besloot de Senaat dat de NEA geen belastinggeld mag geven aan kunstenaars die aanstootgevend "sexuele of uitscheidings activiteiten of organen' beschrijven of in beeld brengen.

“Deze "kunstenaars' die een laag bij de grondse geest hebben, mogen in hun eigen tijd en met hun eigen geld doen wat ze willen, als ze Jan Publiek maar niet om geld vragen,” zei senator Jesse Helms, voorstander van de beperkende maatregelen. Hij beklaagde zich erover dat veel van de "geperverteerde kunstenaars' wier homosexuele kunstthema's vorig jaar voor protesten zorgden, nog steeds subsidie krijgen. Hij doelde ondermeer op een subsidie van 12000 dollar voor een International Gay and Lesbian Film Festival en een subsidie van 35000 dollar voor een opvoering van A Midsummer Night's Dream door ontklede en half ontklede acteurs. Ook foto's van onderandere de in 1989 overleden fotograaf Robert Mapplethorpe vormden een steen des aanstoots.

In juni dit jaar verheugde de Senaat zich over het feit dat de NEA subsidies had afgewezen van onder andere performance-kunstenaars die zichzelf naakt met chocolade insmeren en op het podium urineren. Het budget voor de NEA werd toen verhoogd tot 1,5 miljoen dollar voor volgend jaar. (APE)