Twee ambassadeurs voor Baltische staten

DEN HAAG, 21 SEPT. Voor de Baltische staten zijn twee Nederlandse ambassadeurs aangewezen. Minister-president Lubbers maakte gistermiddag na afloop van de ministerraad bekend dat de huidige ambassadeurs in Zweden en Finland deze taak erbij zullen nemen. Tegen de wens van de Tweede Kamer in zullen in Estland, Letland en Litouwen voorlopig geen Nederlandse ambassades worden geopend.

Mr. E.F. Jacobs is benoemd tot ambassadeur in Estland, met als standplaats Helsinki. Zijn collega in Zweden, mr. L.J.R.J.B.W. G.E.M. graaf de Marchant et d'Ansembourg, wordt tevens ambassadeur in Letland en Litouwen. Zijn standplaats is Stockholm.

Lubbers sprak gisteren nadrukkelijk van een noodvoorziening. Het kabinet betrekt bij een definitieve keuze de ervaringen die ambassadeur in algemene dienst Chr.R.J. Kröner na zijn bezoek aan de Baltische staten zal ventileren. Lubbers kan zich in principe voorstellen dat Nederland uiteindelijk bijvoorbeeld samen met België en Luxemburg een voorziening treft op ambassadeursniveau. “Eventueel kunnen we ook op consulair niveau iets doen.”

Pag.3:

Voorziening ambassades uit financiële overwegingen

Eind augustus kort nadat de Nederlandse regering de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen had erkend, liet minister Van den Broek (buitenlandse zaken) aan de Tweede Kamer weten dat Nederland om financiële redenen geen ambassadeurs naar de Baltische staten zou sturen en dat "mede-accreditatie' vanuit één of meer Scandinavische landen werd overwogen. “Ze kunnen met de pont over”, aldus Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad.

De Tweede Kamer drong er vorige week bij Van den Broek op aan ondanks de financiële problemen toch een of meerdere ambassades in de Baltische staten te vestigen.

De VVD diende een motie in omdat minister Van den Broek zich “weigerachtig” zou opstellen, en verwierf de steun van de gehele Kamer. Alle fracties waren van mening dat in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EG en de Nederlandse erkenning het besluit van de minister als “een verkeerd politiek signaal” zou kunnen worden opgevat.

Het Tweede-Kamerlid J.D. Blauw, die vorige week de Kamerbreed gesteunde motie vóór ambassadeposten indiende, is ontevreden over het gisteren genomen kabinetsbesluit. “De motie staat nog steeds”, aldus Blauw. “Dit is niet wat wij wilden en ik ben daar dan ook verbaasd over, vooral omdat Van den Broek ons heeft gezegd nog wel mogelijkheden te zien om in Beneluxverband een ambassadeur te sturen.” Blauw wijst er op dat de Tweede Kamer wel ruimte op de begroting van Buitenlandse Zaken kan vinden voor het openen van ambassades als de minister daar niet in slaagt.

Hij kondigt aan dat de aanwezigheid van ambassades elders op de wereld door de Kamer ter discussie zullen worden gesteld. Door het sluiten van andere ambassades of het afslanken van het personeelsbestand in bepaalde diplomatieke vestigingen kan volgens Blauw geld worden vrijgemaakt om ambassades in de Baltische staten te openen.