Time Warner snijdt in personeelbestand

Door een teruggang van de advertentiemarkt moet de Amerikaanse mediaconcern Time Warner, evenals menig andere uitgever in eigen vlees snijden.

In de Time Magazine divisie zullen 605 banen van de ongeveer 6000 verdwijnen.

Een bedrag van 60 miljoen dollar is hiervoor opzij gezet. Deze personeelsreductie is de meest ingrijpende bezuinigingsmaatregel die het in 1923 door Henry Luce opgerichte weekblad Time moet ondergaan. Van de redactionele staf zullen 105 banen verdwijnen, de overige 500 betreffen de advertentie- en productieafdelingen terwijl ook een aantal leidinggevende functies worden geschrapt. Behalve het Time weekblad geeft Time Magazine ook uit de bladen People, Sport Illustrated, Life en Fortune.

Sinds Time en Warner Communications in 1989 fuseerden bestaan financiële problemen door de hoge schuldenlast die thans ongeveer 11 miljard gulden bedraagt.