Tekort bij sociale fondsen laatste halfjaar verdubbeld

DEN HAAG, 21 SEPT. Het tekort bij de sociale fondsen is in de eerste helft van 1991 verdubbeld tot 4,8 miljard gulden. In de eerste helft van 1990 bedroeg het tekort 2,3 miljard. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Het tekort is voor een deel het gevolg van bewust beleid. Staatssecretaris Ter Veld kondigde vorig jaar september in de begroting voor 1991 aan dat de fondsen dit jaar 1,7 miljard gulden moesten interen op hun reserves, die volgens haar aan de ruime kant waren. Nu blijkt uit de cijfers dat alleen al in de eerste helft van dit jaar 2,5 miljard extra werd ingeteerd.

De tegenvallers doen zich, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken, vooral voor bij de arbeidsongeschiktheidswetten WAO-AAW. Cijfers daaromtrent worden volgende week verstrekt in de Nota Sociale Zekerheid. Overigens speelt bij het tekort volgens Sociale Zaken een rol dat uitgaven en inkomsten niet altijd synchroon lopen. Vakantie-uitkeringen lopen bijvoorbeeld vooruit op de premie-ontvangsten.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat zowel de volksverzekeringswetten (kinderbijslag, AOW, AWW) als bij de inkomensdervingsverzekeringen (WAO- AAW, WW) in het eerste halfjaar van 1991 met een tekort van 2,2 miljard gulden kampten.