Oost-Europa vreest Duitse opmars

PRAAG, 21 SEPT. Duitsland probeert zijn historische positie in Europa terug te winnen en mede daarom moeten de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid hier handhaven. Dit zeiden beleidsmakers in Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije vorige week tegen bezoekende Nederlandse journalisten.

“Het is vrij duidelijk wat er gebeurt: Duitsland zal de Verenigde Staten vervangen als de tweede supermacht in Europa”, zei dr. J. Busniak, hoofd van de afdeling Europese veiligheid op het ministerie van buitenlandse zaken in Praag. “De Duitsers spelen nu in Joegoslavië en bij de erkenning van de Baltische landen al een zeer actieve rol, terwijl iedereen dacht dat ze geheel in beslag zouden worden genomen door de hereniging. Van de buitenlandse investeringen in Tsjechoslowakije is tachtig procent Duits. Wat zijn dit anders dan pogingen om een historische positie in Europa terug te winnen? In 1994 zullen alle Sovjet-troepen Duitsland hebben verlaten en dan zal ook de druk toenemen om de Amerikanen te laten vertrekken.”

Busniak zei niet anti-Duits te willen klinken maar wees erop dat zijn land in de geschiedenis nu eenmaal meer slechte dan goede ervaringen met de Duitsers heeft gehad.

Vooral in Polen groeit de vrees een bufferstaat te worden tussen het verenigde Duitsland en de desintegrerende Sovjet-Unie. En een staat die de rol van buffer accepteert, wordt een gebied waar twee landen met elkaar concurreren om invloed en dat heeft een destabiliserend effect, waarschuwde de Poolse onderminister van defensie, J. Onyszkiewicz.

Dit gevoel van onveiligheid in Midden-Europa wordt nog vergroot door het oplevende nationalisme en door de wetenschap dat de legers van de voormalige Warschaupact-landen maar matig geschikt zijn voor de verdediging van het nationale grondgebied.