MACHOVLIEGER

In uw Boekenbijvoegsel van 7 september jl. trof ik een bespreking aan van het boek "Stuntvliegers bouwen en besturen' door Servaas van der Horst en Nop Velthuizen.

In de inleiding wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden - snelheden van 150 km-uur - van de zg. stuntdelta, echter zonder te vermelden dat met name de grotere modellen overlast en gevaar voor anderen kunnen opleveren, vooral op de in het algemeen druk bezochte Nederlandse stranden. Ik ken de enorme geluidsoverlast die deze vliegers geven op het strand van Renesse. Bovendien is mij een gelaatsverwonding bekend bij een medebadgast, veroorzaakt door de strakgespannen stuurlijn van een met grote snelheid naar beneden komende stuntdelta.

De politie van Westenschouwen en Middelburg zijn hiervan op de hoogte gesteld, evenals de wethouder van recreatie in Westenschouwen met het verzoek dit vliegen te verbieden, voordat er nog meer en nog ernstiger ongelukken gebeuren. Het leek mij goed u op de hoogte te stellen van deze negatieve kanten van het stuntvliegeren op het Nederlandse strand.

    • Dr. J.D.C. Koch