Kritisch artikel Scientology Kerk

AMSTERDAM, 21 SEPT. Het maandblad Het Beste mag een kritisch artikel over de Scientology Kerk publiceren.

De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. J. Vrakking, heeft gisteren een eis van de kerk tot publikatieverbod afgewezen. Het artikel verschijnt onder de titel "Scientology, een gevaarlijke sekte op de moderne toer' in het oktobernummer van Het Beste. Gisteren begon de distributie van de 400.000 exemplaren van het blad. Het gewraakte artikel is de Nederlandse vertaling van een Amerikaanse versie die onlangs in The Reader's Digest verscheen. Dit Amerikaanse verhaal was een samenvatting van een uitgebreid verhaal dat 6 mei verscheen in het Amerikaanse Time Magazine. De Scientology Kerk wilde een publikatieverbod omdat ze het artikel “beledigend” en “onjuist” vond.