Kabinet akkoord over ontwerp EPU-verdrag

BRUSSEL, 21 SEPT. Het Nederlandse kabinet heeft gisteren zijn discussie afgesloten over een ontwerp-verdragstekst voor de Europese Politieke Unie (EPU). Dat verdrag vormt, samen met dat over de Economische en Monetaire Unie (EMU), het hart van de agenda die dit halfjaar moet worden afgewerkt door het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Gemeenschap. In december moeten, zo is de bedoeling, verdragsteksten voor EPU en EMU worden goedgekeurd op de Europese top in Maastricht.

In Apeldoorn zijn vandaag de ministers van financiën van de EG bijeen voor informeel overleg over het ontwerp dat Nederland heeft ingediend voor een EMU-verdrag. Centraal in die discussie staan vooral de stringente eisen die Nederland wil stellen aan toelating van lidstaten tot een economische en monetaire unie.

Aan de ontwerp-tekst voor de EPU is, zo zei gisteravond staatssecretaris Dankert, wat “verbeterd en gesleuteld” om tegemoet te komen aan kritiek die de afgelopen weken vanuit de lidstaten en het Europees Parlement is gekomen. Over het resultaat daarvan zei de staatssecretaris “niet ontevreden” te zijn. Dankert wilde echter niet ingaan op de vraag welke veranderingen in het ontwerp zijn aangebracht.

Volgende week wordt de tekst waarover het Nederlandse kabinet nu overeenstemming heeft bereikt naar de verschillende hoofdsteden van de EG gestuurd, waarna eind deze maand de ministers van buitenlandse zaken hun eerste reacties erop zullen geven.

“Het hoofdprobleem is nu de tijd”, zo zei gisteren een woordvoerder van Algemene Zaken. Vertraging in de agenda van het Nederlandse voorzitterschap wordt vooral veroorzaakt door externe gebeurtenissen, zoals de Joegoslavische crisis. “Het organiseren van een vredesconferentie”, zo gaf een hoge ambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel gisteren ook toe, “betekent een enorme last voor een klein land als Nederland. Maar een voorzitterschap van een groter land zou het niet veel beter hebben gedaan.”