Ik moet droevig nieuws melden. Deze week is ...

Ik moet droevig nieuws melden. Deze week is bekendgemaakt dat het EOE Optiebeurstoernooi, dat in oktober voor de tweede maal zou worden gehouden, niet doorgaat.

Onoverkomelijke problemen door het wegvallen van cosponsors dwongen het organisatiecomité hiertoe. De leden van het organisatiecomité likken nu hun wonden en zijn nog niet in staat iets te zeggen over de kansen dat het toernooi het volgend jaar doorgang zal vinden.

Deze gang van zaken toont weer eens de kwetsbaarheid aan van grote evenementen die voornamelijk mogelijk worden gemaakt door sponsorgelden. In enkele jaren tijds is de druk op de sponsormarkt bovendien zo groot geworden dat het steeds moeilijker wordt bedrijven te vinden die bereid zijn geld ter beschikking te stellen. Bridge heeft het hierbij extra moeilijk omdat het als denksport niet het spektakel oplevert dat in de media gemakkelijk over het voetlicht komt. Het mist, in vergelijking met zuster-denksport schaken, het element van drama: de strijd van één tegen één, die de toeschouwer dwingt tot identificatie met één van beiden.

Het ziet er naar uit dat organisatoren van grote bridgetoernooien een moeilijke tijd tegemoet gaan. We zullen nu nooit weten of Leufkens-Westra hun magistrale prestatie van verleden jaar zouden hebben herhaald, toen zij met grote voorsprong het Optiebeurstoernooi wonnen vóór een keur van paren uit de absolute wereldtop. De vraag blijft eveneens of Anton Maas-Bep Vriend, die als vierden eindigden, zich weer overtuigend in de top van het klassement zouden hebben gehandhaafd. Bij wijze van nostalgische herinnering dit spel:

ß7 10 7 5 ß6 A H ß5 10 9 5 2 ß4 V 6 5 3

ß7 4 3 2 ß6 B 3 ß5 H 8 7 6 4 ß4 9 8 2

ß7 H V 9 6 ß6 7 6 2 ß5 A B ß4 H B 7 4

ß7 A B 8 ß6 V 10 9 8 5 4 ß5 V 3 ß4 A 10

Als O opende Maas in derde hand met 1 ß4, Leufkens volgde met 1 ß6 en bood na Westra's 1-SA-antwoord 2 ß4 om aan te geven dat hij een goed volgbod had. N gaf met 2 ß6 aan dat hij tolerantie voor Z's ß6-kleur had en dat was voor Z voldoende om direct 4 ß6 te bieden.

Ofschoon die ß6-tolerantie dus heel erg meeviel met A-H, gaven de viewgraph-commentatoren geen cent voor Leufkens' kansen. Bep Vriend kwam met ß4 9 uit en O's ß4 B werd door Z met ß4 A genomen. Leufkens liet zien dat je niet te snel de moed moet opgeven. Hij speelde direct ß4 10 na voor O's ß4 H. Omdat Z nu een ß5-verliezer dreigt op te ruimen op N's ß4 V, incasseerde Maas nu ß5 A en speelde ß5 na voor W's ß5 H. Het was duidelijk dat de downslag uit de ß7-kleur moest komen en daarom vervolgde Bep Vriend met ß7 voor O's ß7 V en Z's ß7 A.

(zie diagram 2)

ß7 10 7 ß6 A H ß5 10 9 ß4 V 6

ß7 3 2 ß6 B 3 ß5 8 7 6 ß4 2

ß7 H 9 6 ß6 7 6 2 ß5 -- ß4 7 4

ß7 B 8 ß6 V 10 9 8 5 4 ß5 -- ß4 --

We zijn bijna op de helft van het spel en er is nog geen troef gespeeld, maar de troefkleur herneemt nu toch snel haar rechten: Z stak met ß6 H over naar N om eerst ß4 V te incasseren waarop een ß7-verliezer uit de hand wegging, en vervolgens ß5 10 voor te spelen. Hierop zal zeker de andere ß7 weggaan en dus moet O troeven.

Aldus geschiedde, maar hierna zitten de resterende troeven 1-1 en met ß6 A kan de leider die in één slag trekken. Hij is dan voor de tweede maal in de dummy zodat op ß5 9 de ß7-verliezer alsnog verdwijnt. 10 slagen! Alleen een ß7-uitkomst blijkt het contract down te kunnen krijgen. Soms is het moeilijker met open kaarten een contract te maken dan met alleen de eigen hand en die van de dummy zichtbaar.

De viewgraph-commentatoren Toine van Hoof en Cees Sint lieten zien dat het ook anders kan:

ß7 H 7 4 ß6 H 9 7 6 ß5 V 8 7 6 ß4 H B

ß7 10 9 5 ß6 10 5 ß5 H B 10 5 ß4 V 8 5 4

ß7 V B 8 2 ß6 V 8 4 3 ß5 A 9 ß4 7 3 2

ß7 A 6 3 ß6 A B 2 ß5 4 3 2 ß4 A 10 9 6

Niemand maakte zijn 3-SA-contract, maar er is een winstweg, zoals zij aantoonden. Als je de ß7-uitkomst in de hand neemt en een ß5 uit laat lopen, komt O met ß5 9 aan slag. Dan kunnen OW meteen al niet hun twee overige ß5-slagen incasseren, want de kleur blokkeert. O zal ß7 naspelen en Z moet duiken. Incasseert O nu ß5 A, dan wordt ß5 V een slag zonder dat hij nog toekomt aan het innen van zijn vierde ß7. Hij vervolgt dus met ß7 voor N's ß7 H. Nu volgen de snits met ß6 B en ß4 B en het incasseren van ß4 H, ß6 A en ß4 A:

ß7 -- ß6 H 9 ß5 V 8 ß4 --

ß7 -- ß6 -- ß5 H B 10 ß4 V

ß7 B ß6 V 8 ß5 A ß4 --

ß7 -- ß6 2 ß5 4 3 ß4 10

Als Z nu een ß5 naar O uitduikt, kan deze nog ß7 B maken, maar moet dan in N's ß6-vork trekken. Een vernuftige oplossing en begrijpelijk dat die aan tafel niet was te vinden.

    • Bob van de Velde