Hollandse Krijgers

In het artikel 'Hollandse krijgers in Spanje' in het Boekenbijvoegsel van 20 juli wordt terecht opgemerkt, dat dit een vrj onbekende episode in de Nederlandse geschiedenis is. Als eerdere literatuur alleen J. Bosscha's hoofdstuk in `Neerlands heldendaden te land' uit 1873 genoemd.

Ik mis hier de vermelding van 'Spaans avontuur' (Amsterdam 1952) door Henri A. Ett, dat gedeelten uit het dagboek vam majoor F.F.C. Steinmetz bevat van 24 augustus 1808 to 23 juni 1809. Ook hij besteedt aandact aan de gruwelen van deze oorlog (o.a. de slachtoffers in de slag bij Medellina op 18 maart 1809). Steinmetz sneuvelde bij Talavera 28.7.1809.

    • H.W.J. Volmuller