Het gebruik van de personenauto in Nederland ...

Het gebruik van de personenauto in Nederland loopt terug. Reed men in 1989 nog 16430 kilometer per auto, een jaar later was dit gedaald met 350 kilometer tot 16080 kilometer, het niveau van 1987.

Een gedeelte van deze daling wordt echter teniet gedaan door een toename van het aantal autos. Het totaal aantal gereden kilometers in Nederland is in het afgelopen jaar niettemin met 300 miljoen gedaald tot een totaal van 77,3 miljard afgelegde kilometers. Dit is een afname van zon 4 procent. Bij opsplitsing naar de verschillende categorieën van verkeer valt vooral de sterke daling op bij het woon-werk verkeer. In 1988 werd nog 4730 kilometer afgelegd, 2 jaar later was dit gedaald met 22 procent tot net geen 3700 kilometer. Het overig particulier verbruik neemt ook af. De verwachting is dat deze trend in de toekomst versterkt zal worden, zeker nu de accijns op benzine is verhoogd. Bij het zakelijk verkeer is het beeld minder duidelijk. In 1990 nam het zakelijk verkeer weer toe tot 2790 kilometer, maar het jaar daarvoor nam het gebruik nog af en in 1979 reed men nog 3015 kilometer per jaar. In 1990 nam het aantal files wederom toe. De Verkeerscentrale telde 6088 files, dat zijn er bijna 17 per dag. Vergeleken met 1989 steeg het aantal opstoppingen met 232. Het grootste gedeelte van de files, namelijk 64,6 procent, was te wijten aan structurele oorzaken zoals wegversmallingen en tunnels.