Geen WAO-alternatief bonden en werkgevers

DEN HAAG, 21 SEPT. Een poging van werkgeversorganisaties en vakcentrales om gezamenlijk voorstellen te ontwikkelen als alternatief voor de kabinetsplannen inzake de Ziektewet en de WAO is gisteravond mislukt. De acties zullen komende week gewoon doorgaan, kondigde FNV-voorzitter J. Stekelenburg aan.

Op initiatief van VNO-voorzitter A.S. Rinnooy Kan hebben de werkgeversorganisaties gisteren op secretariaatsniveau met de vakcentrales overlegd. Het was de bedoeling te peilen of beide partijen tot elkaar konden komen, maar over de inhoud van het besprokene wilde geen van de betrokkenen mededelingen doen. Als ze erin zouden slagen een alternatief voor de kabinetsvoorstellen te formuleren waar ze beide achter konden staan, zou de druk op het kabinet om de huidige plannen van tafel te halen aanmerkelijk worden vergroot. Het kabinet heeft tot nog toe geen aanstalten gemaakt om onder invloed van stakingen, werkonderbrekingen en andere acties van de vakbonden zijn plannen bij te stellen.

Na afloop van het overleg zijn de Federatieraad van de FNV (bestaande uit bestuur en de voorzitters van de aangesloten bonden) en de besturen van het CNV en de MHP afzonderlijk bijeengekomen. Er waren echter laat op de avond geen resultaten te melden. “Werkgevers en vakbonden zaten niet op een lijn”, verklaarde Stekelenburg na de spoedvergadering van de Federatieraad. “De FNV heeft het WAO-plan van de werkgevers afgewezen.” Over de inhoud van dat plan wilde hij niets zeggen. Volgens CNV-voorzitter H. Hofstede zit er “heel veel beweging” in het kamp van de werkgevers. Zo heeft FME-voorzitter H. Blankert kritiek geuit op het kabinetsvoorstel de bovenwettelijke uitkeringen die per CAO zijn geregeld te laten vervallen.

Nadat de vakcentrales zich afzonderlijk hadden beraden en duidelijk was geworden dat er geen gezamenlijk initiatief met de werkgevers in het verschiet lag, zijn de besturen van de drie centrales samen verder gaan praten. Ook na afloop hiervan werden geen inhoudelijke mededelingen gedaan.