Geen voordeel bewindslieden bij onkostenregeling

DEN HAAG, 21 SEPT. De omstreden nieuwe onkostenregeling die voor bewindslieden in de maak was, wordt aangepast.

Volgens premier Lubbers is het niet de bedoeling dat bewindslieden met hun nieuwe vergoedingsregeling “beter af” zijn dan voorheen. Als gevolg van de belastingherziening (de Oort-operatie) moest ook de onkostenregeling voor bewindslieden worden gewijzigd. Een voorstel van staatssecretaris Van Amelsvoort (CDA) van financiën, dat deze week uitlekte, leidde er toe dat ministers en staatssecretarissen er jaarlijks per saldo 1.200 gulden op vooruit zouden gaan. De ministers Kok en De Vries tekenden al eerder bezwaar aan tegen de nieuwe regeling. Premier Lubbers zei gisteravond voor de NOS-radio dat er gisteren in de ministerraad kort over deze zaak is gesproken. Minister Dales (binnenlandse zaken) is gevraagd een onkostenvergoedingsregeling te ontwikkelen die voor alle politieke ambtsdragers geldt. Uitgangspunt daarbij is dat voor de betrokkenen geen nadeel, maar ook geen voordeel ontstaat ten opzichte van de huidige situatie.