Geding om aidspatiënt uit Huis van Bewaring te krijgen

HAARLEM, 21 SEPT. De Haarlemse advocaat mr. K. van der Leij wil via een kort geding tegen de Staat der Nederlanden de vrijlating afdwingen van een 33-jarige aidspatiënt, die in het Scheveningse Huis van Bewaring zit.

De man, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de invoer van cocaïne is "in grote psychische nood geraakt', nadat twee weken geleden een geval van open-tuberculose in de inrichting bekend werd. Tuberculose kan direct levensbedreigend zijn voor aidspatiënten. Volgens Van der Leij verkeert zijn cliënt in een pre-terminale fase.

Vorige week al bepleitte de advocaat vrijlating bij de Raadkamer in Haarlem, maar de officier van justitie eiste eerst een "aannemelijke verklaring' over hetgeen waarvan hij wordt verdacht. De man heeft tot nu toe alle betrokkenheid bij cocaïne-smokkel ontkend. “Dit is werkelijk volstrekt onrechtmatig,” aldus Van der Leij. “Het komt er in feite op neer dat mijn cliënt een bekentenis moet afleggen wil hij de kans krijgen te worden vrijgelaten. Dat is een zuiver geval van chantage door justitie.”

De man bij wie open tuberculose werd ontdekt kwam op 20 juni binnen in het Huis van Bewaring en is op 4 september opgenomen in het penitentiar ziekenhuis in Scheveningen, nadat de infectie werd vastgesteld. Hij ligt daar geïsoleerd en vormt volgens mevrouw J. Schepp, arts van de tuberculose-bestrijding van de Haagse GGD geen enkel gevaar meer voor anderen.

De afdeling tuberculose-bestrijding heeft inmiddels 800 mensen onderzocht op mogelijke infectie door toediening van een Mantoux-injectie. In één geval is besmetting inmiddels aangetoond, maar de werkelijke omvang is pas na twee tot drie maanden duidelijk.

De Haagse advocaten, die het Huis van Bewaring mogelijk sinds 20 juni hebben bezocht, kregen gisteren een brief in hun postvak op het Paleis van Justitie, ruim twee weken nadat de gedetineerden en het personeel van het Huis van Bewaring waren geïnformeerd. Hun wordt aanbevolen contact op te nemen met de Haagse GGD. Advocaten die de afgelopen drie maanden in het Huis van Bewaring zijn geweest, is aanbevolen een Mantoux-injectie bij de GGD te halen.

De Landelijke Orde van Advocaten is verbolgen over het feit dat alleen de Haagse advocaten zo laat pas formeel zijn ingelicht. “Dat is een situatie waar je je als beroepsgroep ongelooflijk boos over moet maken,” aldus secretaris mr. F. Heemskerk. “Formeel weet de Landelijke Orde zelfs nu nog nergens van. Het is ons dus onmogelijk advocaten elders in het land, die in het Scheveningse Huis van Bewaring zijn geweest op de hoogte te stellen.”