Foto: DEN HAAG - Gistermiddag vierde D66 het ...

Foto: DEN HAAG - Gistermiddag vierde D66 het 25-jarig bestaan van de partij met voordrachten van de hoogleraren A. de Swaan en Ph. Idenburg en een ronde tafel-gesprek onder leiding van fractievoorzitter Van Mierlo in de Grote Kerk in Den Haag.

De Swaan vond dat voor de Democraten de tijd was aangebroken om een beginselverklaring van “de Sociaal Liberale Staatspartij” op te stellen. Achter het D66 pragmatisme gaan volgens hem namelijk “toch principes schuil”. Idenburg riep de partij op tot een “inhoudelijke discussie over de koers van toekomstige besluitvorming”. Volgens hem is kenmerkend voor het fin de siecle dat het daaraan bij alle partijen ontbreekt. De besluitvorming in de politiek wordt nu algemeen gekenmerkt door pragmatisme. Geen enkele regeringspartij kan daardoor ideologisch meer betrouwbaar blijken, volgens Idenburg. Om de politiek te vernieuwen dienen bestaande probleemstellingen opnieuw te worden gedefinieerd “zodat ze weer toekomstwaarde krijgen” en jonge mensen kunnen inspireren. Politici dienen in ethische vraagstukken een publieke moraal uit te dragen en zo het vertrouwen van de burger te winnen.

(Foto NRC Handelsblad- Vincent Mentzel)